• Förtjäna vårt förtroende! Genom att inte be om dyra trupper direkt eller att få bli elder eller co-leader direkt.
 • Ge för att få! Donera först så att vi kan se att du har klanens bästa intresse i åtanke, requesta senare. Många spelare tittar på din donationsratio och kommer endast att ge generösa givare.
 • Var artig, inget stötande språk. Fråga trevligt och säg tack någon ger dig dyra trupper eller ger dig goda råd. Upprept olämpligt språk eller onödig bashing av andra spelare = kick. 
 • Aktivitet krävs! Alla medlemmar måste vara aktiva både i att ge trupper och i krig. Om du inte är aktiv nog riskerar du kick. 
 • War frequency: I våra krigs klaner har vi tre krig per vecka (varje krig är 48h). Krig startas på måndagar, onsdagar och fredagar. Söndagar är vår vilodag där vi kan ta en paus från spelet helt eller bara farma och uppgradera. 
 • Donationsregler: Du måste ha en donationsratio på minst 0,5=1:2 (donerade/mottagna), men om du donerar 800+ inom en säsong du har rätt att begära så mycket trupper som du vill.
 • Leeches: En donationsratio under 0,5 under lång tid anses som leeching i våra klaner. Om de inte åtgärdas detta resulterar det i kick. 
 • Krigsregler: Du är skyldig att göra 2 krigsattacker varje krig och de måste vara riktiga krigsattacker med de bästa trupperna du kan göra för att ta 3 * på att motståndaren för th3-9 eller åtminstone 2 * för th10-11.
 • Första krigsattack: I din första attack tar du samma nummer som du själv har på krigskartan, #1 attackerar #1. #2 attackerar #2, etc. Numret är reserverat för varje spelare i 14 timmar. Om man stjäl andra spelares nummer leder det till varning eller kick.
 • Andra krigsattacken: Den andra attacken tar du antingen 3 * där en annan spelare har misslyckats, eller så väntar du tills det är mindre än 10h kvar av kriget. När mindre än 10h är kvar av kriget är du fri att attackera alla mål som ingen har attackerat där du tror du kan ta 3 * (eller 2 * Th 10-11).
 • Pacifism: att inte använda båda attacker i krig. 1 missad = varning. 2 missade = kick. 
 • Loot-attacker: om du attackerar starkare mål än du kan 3 * i syfte att få war in bonus genom att göra en enkel 1 *, anses du självisk. Om klanen vinner kriget hela klanen vinner kollektivt tiotals miljoner guld, elixir och dark elixir. Loot anfall är förbjudet om inte vi har tagit alla stjärnor i kriget eller ledarna har skickat mail om att det är tillåtet. Om du ser en misstänkt Loot attack, vänligen meddela ledarna så att de kan kicka spelaren eller diskutera med spelaren som misstänks bryta mot reglerna.
 • Donationer för krigsattacker: donationer för krig är heliga, alla som begär trupper för krig ska specificera att det är till kriget och även begära den högsta level som klanen kan producera. 
 • Donationer för farm eller försvar: skriv att det inte är till krig.
 • Donationer till krigskartan: endast spelare med de bästa trupperna får donera till krigskartan, och de är endast tillåtet att donera vad ledarna skriver i clan mail. Att donera fel trupper saboterar för klanen.
 • Spamming: Spelare som saluför andra klaner, sälja stulna höglvl-konton eller gör irrelevant marknadsföring kickas direkt. 
 • Överdriven meningslös chatt: Spelare som ständigt skriver ovidkommande saker i chatten kan varnas eller sparkad av ledarna om andra spelare blir irriterade av konstant meningslöst chatt som stör viktiga saker som förberedelse krig, strategi eller andra viktiga diskussioner om klanen. När ingen seriös diskussion pågår om krigsförberedelser, regler, strategier eller sådant du är fri att prata om vad du vill.
 • Semester / resa? Vila från krig? Först av allt, berätta för en ledare eller co som är online. När du inte kan attackera i krig till exempel när man åker på en semester, eller om du behöver vila av en annan anledning, lämna krigsklanen och joina farming-klanen istället (Active Trade F eller VilandeVikingar). Om du inte berättar varför du är borta, kommer vi att sparka dig för inaktivitet. 
 • Använda språken: Du måste förstå språket i våra klaner. 
 • Hur att bli uppgraderad till co-ledare och vilket jobb de ska göra: Om ledaren känner ett behov av co-ledare kan hen utse 1-7 co-ledare. Valet bör baseras på ledarskap och en tid som elder inom gruppen av Active Trade klaner. Co-ledare är inte en titel som du kan tjäna genom att donera eller tjata; det är ett jobb som innebär att säkerställa framgång i krig och en bra spelmiljö för aktiva medlemmar. Om en co-leader inte gör ett bra jobb kan hen nedgraderas till elder eller member. Om en ledare inte gör ett bra jobb, bör klanmedlemmarna be hen att lämna över titeln till en av co-ledarna. Ledare och co-ledare bör bara sparka enligt våra regler och företrädesvis varna spelarna innan sparkar. Ledare och co-ledare bör påminna spelarna att följa reglerna och förklara reglerna om någon inte förstår dem. Ledare och co-ledare är skyldiga att själva följa reglerna.
 • Hur får uppgraderas till elder och vilket jobb en elder ska göra:  Elder blir man genom att donera >1500 donationer av den begärda typen inom ett league säsong (4 veckor). Om folk får fel trupper från någon som vill bli elder bör de underrätta co’s/leader. Pga begränsningar i spelet syns inte donationer till krigskartan, så spelaren får själv underrätta co’s/leaders om det önskas. Elder får inte sparka medlemmar om det inte finns en mycket tydlig anledning att göra det och det är 100% klart att en annan medlem bryter mot våra regler. En varning bör alltid ges innan en spark, så att spelare kan ha tid att ändra sitt beteende eller förklara varför eldern borde göra ett undantag. Spammare som marknadsför andra klaner eller säljer stulna hög-level-konton nivå konton kan kickas direkt av elders. Elders kan hjälpa ledarna om de vill genom att påminna folk att följa reglerna. Elders måste själva följer reglerna.
 • Ändra reglerna: Om du är medlem i någon av våra klaner och vill ändra, ta bort eller lägga till regler; diskutera med ledarna och co-ledare din klan. Effektiva krigs klaner kan inte vara demokratiska precis som arméer i verkliga livet är inte demokratiska, men vi kommer att lyssna på råd och förslag! Vi är specialiserade på aktivt krig och trade med målet att vinna krig efter krig efter krig …
 • Gruppdiskussioner för ledare och co-ledare på Kik: Då spelet inte har något sätt för ledare att diskutera så alla ledare och co-ledare ser bör alla co’s / leaders installera chattprogrammet Kik så att de kan bjudas in till vår chattgrupp för co-ledare och ledare. Ledare och co-ledare kan till exempel diskutera förändringar i reglerna, uppdateringar av webbsidan, svåra beslut när spelare kan behöva bli kickad.
 • Gruppdiskussioner för medlemmar på Kik: Klanerna har en chattgrupp för ledare. Be en co eller ledare att lägga till dig på kik. 
 • Sociala nätverk eller annan kontaktinformation utanför CoC: Du är fri att ge andra dina kontaktuppgifter, men ska du inte be andra att ge sina. Vissa spelare vill byta kontaktuppgifter, andra inte! Vänligen respektera andra spelares rätt till privatliv och anonymitet.