Regler för krig:

 • Krigsregler: Du är skyldig att göra 2 krigsattacker varje krig och de måste vara riktiga krigsattacker med de bästa trupperna du kan göra för att försöka ta 3* på motståndaren. 
 • Första krigsattack: I din första attack tar du samma nummer som du själv har på krigskartan, #1 attackerar #1. #2 attackerar #2, etc. Numret är reserverat för varje spelare till kl. 23, vilket motsvarar ca 4 timmar från krigsstart. Du ska anfalla din spegel i första hand om den inte blivit 3*. Om man stjäl andra spelares nummer innan kl 23 leder det till varning eller kick, med undantag för om man är ett lägre TH som redan 3*at ALLA sina TH-motståndare och börjar attackera ett högre TH.
 • Andra krigsattacken: Den andra attacken tar du antingen 3* där en annan spelare har misslyckats. Eller så väntar du till kl. 23 då du är fri att attackera alla mål som ingen har attackerat där du tror du kan ta 3*a. Läs chatten och säg till vilket nummer du tänker attackera, rådgör med ledarna eller erfarna spelare om du inte vet vad som är ett bra mål. Kom överens med andra spelare så inte flera gör trupper för samma bas.
 • Lägre TH attackerar tidigt: Ju längre ner du är på krigskartan desto tidigare ska du göra dina bägge attacker. Lägsta TH ska göra 2 attacker så tidigt som möjligt, och några i toppen bör om deras schema tillåter det göra en sen attack så länge det inte finns risk för att de missar den. När lägsta TH har 3*at alla sina baser får de börja ”stjäla” baser från TH:t över dem, när alla dessa är 3*ade får man börja ”stjäla” baser på TH:t över det, osv… Det finns flera syften med detta: lägre TH ska få öva sig som förberedelse inför framtiden, högre TH:t ska slippa slösa onödiga attacker på baser som är så enkla att ett lägre TH kan 3*a det, det blir enklare för högre TH att avgöra om de behöver rensa upp på ett lägre TH eller om de ska försöka 3*a de sista i toppen, högre TH får hjälp med att se var alla fällor är så att deras chans att 3*a ökar.
 • Pacifism: att inte använda båda attacker i krig. 1 missad = varning. 2 missade = kick.
 • Loot-attacker: Det är själviskt att attackera starkare mål än du kan 3*:a i syfte att få krigsvinstbonus genom att göra en enkel 1-2*, laget förlorar på det beteendet. Om klanen vinner kriget får hela klanen kollektivt tiotals miljoner guld, elixir och mörk elixir och alla blir glada av vinst. Loot-attacker är förbjudet om vi inte har tagit alla stjärnor i kriget (eller ledarna i undantagsfall har skickat mail om att det är tillåtet). Om du ser en misstänkt loot-attack, vänligen meddela ledarna så att de kan kicka spelaren eller diskutera med spelaren som misstänks bryta mot reglerna.
 • Gåvor till krigsattacker: Vi skänker bara det bästa till våra krigare, t.ex. bara maxade drakar, golem och valkyrior! Alla som begär trupper för krig ska specificera att det är till kriget och även begära de bästa trupperna för sin attack och den högsta level som klanen kan producera. Vi vill hjälpas åt så att vi vinner krig, begär tillräckligt bra trupper för att ta 3*.
 • Gåvor till krigskartan: endast spelare med de bästa trupperna får donera till krigskartan, och de är endast tillåtet att donera vad ledarna skriver i clan mail eller det som folk ber om. Att ge fel trupper saboterar för klanen och ingen blir glad. 
 • Krigsfrekvens: I våra krigsklaner har vi tre krig per vecka. Krig startas på måndagar, onsdagar och fredagar. Söndag-måndag är vårt vilodygn där vi kan ta en paus från spelet, trophy-pusha eller bara farma och uppgradera.

 

Regler för hur man agerar i våra klaner:

 • Förtjäna vårt förtroende! Genom att inte be om dyra trupper direkt eller att få bli elder eller co-leader direkt.
 • Gåvoregler: Du måste ha en donation ratio på minst 1:2 (donerade/mottagna). Du måste alltså donera minst hälften av vad du fått. Ligger man under detta en längre tid blir man varnad och sen kickad.
 • Ge för att få! Ge först så att vi kan se att du har klanens bästa intresse i åtanke, be om trupper senare. Många spelare tittar på din donation ratio och kommer endast att ge till generösa givare.
 • Följ ledarnas rekommendationer. Ledarna är till för att hjälpa klanen och spelarna att utvecklas i rätt riktning, om de säger till om något är det för allas bästa inklusive ditt.
 • Uppgradera smart så vi vinner krig. Att uppgradera på ett olämpligt sätt skadar klanernas möjligheter att vinna krig, följ om möjligt uppgraderingsplanen TH x,5 som kortfattat går ut på att varken skaffa nya försvarsbyggnader eller uppgradera befintliga försvarsbyggnader efter att man uppgraderat till nytt TH. Målsättningen är att man alltid ska kunna 3*a sin spegel i krig, det görs genom att man inte har högre ”krigsvikt” än att man klarar av att 3*a sin spegel. Satsa istället på mur och attackförmåga efter att du uppgraderat till nytt TH, uppgradera försvar i takt med att du klarar av att 3*a svårare baser.
 • Var artig, inget stötande språk. Fråga trevligt och säg tack någon ger dig dyra trupper eller ger dig goda råd. Upprepat olämpligt språk eller onödig mobbing av andra spelare = kick.
 • Donationer för farm eller försvar: skriv vad ändamålet är, t.ex. farm eller försvar, så att inte någon felaktigt tror att det är till krig och slösar onödiga resurser och gems på maxade trupper.
 • Semester / resa? Vila från krig? Först av allt, berätta för en ledare eller co som är online. När du inte kan attackera i krig till exempel när man åker på en semester, eller om du behöver vila av en annan anledning, lämna krigsklanen och joina farming-klanen istället (VilandeVikingar) eller feedern (AktivaVikingar3). Om du inte berättar varför du är borta, kommer vi att sparka dig för inaktivitet. CoC är lagspel så du behöver agera för laget.

 

Regler kring co-leader, elder, Slack-grupper, osv:

 • Uppgradering till co-ledare och vilket jobb de ska göra: Varje klan bör ha minst 3 ledare/co. Om ledaren känner ett behov av fler co utser den upp till ca 7st i klanen. Valet bör baseras på ledarskapsförmåga, aktivitetsnivå och en tid som elder inom våra klaner. Co-ledare är inte en titel som du kan få genom att donera eller tjata, det är ett hårt jobb som innebär att säkerställa framgång i krig och en bra spelmiljö för aktiva medlemmar. Om en co inte gör ett bra jobb kan den nedgraderas. Om en ledare inte gör ett bra jobb, bör andra klanmedlemmarna be denne att lämna över titeln till en av co-ledarna. Ledare och co-ledare bör bara sparka enligt våra regler och företrädesvis varna spelarna innan de sparkar så att spelarna får en chans att förbättra sig. Ledare och co-ledare bör påminna spelarna att följa reglerna och förklara reglerna om någon inte förstår dem. Ledare och co-ledare är skyldiga att själva följa reglerna och vara goda förebilder.
 • Uppgradering till elder och vilket jobb de ska göra:  Elder blir man genom att donera >1500 donationer av den begärda typen inom en säsong (4 veckor). Om folk får fel trupper från någon som vill bli elder bör de underrätta ledarna. Pga begränsningar i spelet syns inte gåvor till krigskartan, så spelaren bör själv underrätta om det i chatten. Elder får inte sparka medlemmarSpammare som marknadsför andra klaner, spelare som inte kan svenska eller som säljer stulna hög-level-konton kan kickas direkt av elders. Elders kan hjälpa ledarna om de vill genom att påminna folk att följa reglerna. Elders måste själva följer reglerna.
 • Ändra reglerna: Om du är medlem i någon av våra klaner och vill förbättra reglerna, diskutera då med ledarna i din klan så kan de ta en diskussion med alla ledare i klanerna. Effektiva krigs klaner kan inte vara demokratiska precis som arméer i verkliga livet är inte demokratiska, men vi kommer att lyssna på råd och förslag! Vi är specialiserade på aktivt krig med målet att vinna krig efter krig efter krig …
 • Gruppdiskussioner för ledare och co-ledare på Slack: Eftersom spelet inte har något sätt för alla ledare att diskutera måste alla installera chattappen Slack så att de kan bjudas in till vår chattgrupp för co-ledare och ledare. Ledare och co-ledare kan till exempel diskutera förändringar i reglerna, uppdateringar av webbsidan, svåra beslut när spelare kan behöva bli kickade.
 • Gruppdiskussioner för medlemmar på Slack: Klanerna har en gemensam chattgrupp. Ge en co eller ledare din e-postadress så blir du inbjuden till Slack. Om du inte vill ge ut en personlig e-postadress så kan du skapa ett nytt gmail-konto för detta ändamål. T.ex. dittspelarnamnclash@gmail.com. I Slack har vi just nu 10 öppna kanaler för att t.ex. diskutera basbygge, strategi eller annat snack för att lära känna varandra. Vi har även kanaler för Clash Royale och Boom Beach.
 • Sociala nätverk eller annan kontaktinformation utanför CoC: Du är fri att ge andra dina kontaktuppgifter ifall de vill skicka vänförfrågan, men ska inte tjata på andra att ge sina. Vissa spelare vill byta kontaktuppgifter, andra inte. Vänligen respektera andra spelares rätt till privatliv och anonymitet.